► musicograma ★ Portal de autoaprendizaje de Música

MUSICOGRAMA.com

musicograma

musicograma ir izglītības tīmekļa vietnē apakšpunktu pašmācības mūzikas, mērķis ir interaktīvs līdz punktam ir instruments, mūzikas klases mentoriada vai sevis.

📚 interaktīvas nodarbības