► musicograma ★ Portal de autoaprendizaje de Música

MUSICOGRAMA.com

musicograma

musicograma je vzdelávací internetové stránky z samoučiacou hudby, si kladie za cieľ byť interaktívne do tej miery, že je nástroj v hudobnej triede mentoriada alebo ja.

📚 Interaktívna výučba